Reiki – Healing

Reiki er japansk og betyder ” universel livsenergi”

Reiki healing øger klientens energisystem. Vi har alle et energifelt omkring og igennem den fysiske krop, nogle kalder det auraen. Når en persons energifelt bringes i kontakt med en energi med højere frekvens påvirkes fysiske og psykiske ubalancer, da disse kun kan eksistere i lavfrekvent energi.

De positive ting i livet bliver flere, og livet som helhed føles mere intenst, dybere, rigere og tættere på.

Reiki healingens mål er at genskabe den perfekte, naturlige tilstand ved at afbalancere disharmoniske tilstande under anvendelse af Reiki-energien. Det overordnede formål med healing er at sprede vibrationen fra højere dimension til verden via kærlighed. På det personlige plan er det healingens formål at løfte dine energilegemer ( tanker og følelser) til en højere frekvens.

Reiki healing øger din daglige glæde og taknemmelighed.

Reiki healing giver hver enkelt af os, hvad vi har brug for, både fysisk, psykisk og åndeligt.

Reiki healing forløser blokeret energi, frembringer afslappelse og forløser emotioner .

Reiki healing øger kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv.

Reiki healing afhjælper stress, øger dit energiniveau og din kropsbevidsthed.

Den tilstand, du er i nu, og hvordan du har det nu, er en afspejlning af, hvordan du har levet indtil nu. ( påvirkning fra dine omgivelser, holdninger og fortidige oplevelser)

Reiki healing kan opløse din disharmoniske tilstand, men hvis du ikke ændrer din levevis, vil du træffe de samme valg som tidligere og tiltrække den disharmoniske tilstand igen.

Under en Reiki behandling ligger du påklædt på en briks med et tæppe over dig. Jeg placerer mine hænder på kroppen, først på hovedet og forsiden, derefter på bagsiden. Behandlingen varer ca. 1-1,5 time, og før vi starter behandlingen, er der tid til en lille samtale.

Der er ingen rigtig måde at opleve en Reiki-behandling på. Oplevelsen er meget individuel og ofte ikke den samme fra gang til gang. Nogle oplever varme, kulde eller snurren, når hænderne hviler på kroppen. Andre fremkalder billeder og fornemmelser. Man kan også opleve kropslige reaktioner som latter, gråd eller andre følelser.

Pris kr. 1170,00 pr konsultation.